Glennartz.se / Hem / Kända svenska dansband / Latinamerikansk dansmusik

Latinamerikansk dansmusik

När man tänker skriva om latinamerikansk musik och dans har man tagit på sig ett nästan omöjligt uppdrag. Den latinamerikanska dansmusiken är ett helt universum som spretar åt massa olika håll. Den har influerats från många olika kulturer och musikstilar genom historien samtidigt som den själv har influerat en stor del av den nutida musiken. Musiken i stora delar av Latinamerika är ett kollage av olika stilar som fortsätter att korsbefrukta varandra. Vill du själv åka till Latinamerika för att lyssna och dansa kan du finansiera biljetterna genom www.sambla.se. Nedan går jag igenom några av de viktigaste inriktningarna i några av länderna.

Argentina

Argentina är framför allt tangons hemland. Vi som har finländskt blod i ådrorna kanske känner lite extra för tangon. Sedan ett drygt decennium har electrotangon medfört att tangon fått en nytändning. Andra stora musikstilar i Argentina är till exempel chacarera och milonga. Argentinsk rockmusik slog igenom stort i hela den spansktalande världen under 1980-talet och har sedan dess fortsatt sitt segertåg över världen.

Bolivia

I Bolivia, liksom i Peru, är den lokala andinska musiken väldigt populär. Den stammar från indiankulturerna aymara och quechua som fick ett uppsving under 1950-talet. Numera blandas de stilarna in i lokal popmusik. Till den andinska musik- och danskulturen hör bland annat stilarna saya och huayno. Cumbia är en mycket populär stil, vilket den är i hela västra Sydamerika.

Chile

Den romantiska formen av cumbia är mycket populär i Chile. Andra stora stilar är cueca, zapateado och vals criollo. I det chilenska Polynesien finns också stilar som inte har influerats av afrikansk eller europeisk musik utan snarare från det övriga Polynesien.

Colombia

Colombia är cumbians hemland och den är fortfarande stor i landet. Musikstilarna i Colombia är starkt påverkade av landets speciella placering i regionen och dess fyra distinkta regioner. Landet ligger i korsvägarna mellan väst-öst och syd-nord och har även ett stort afrikanskt inflytande i sina musik- och dansstilar. Som i hela regionen är salsa, reggaeton och merengue stora även här.

Ecuador

Musikstilarna och danserna i Ecuador har starka inslag av mestisokulturer, d.v.s. blandningen av indiankulturerna med de inflyttande spanska och europeiska kulturerna. Andra starka inslag är den afro-ecuadorianska musiken liksom den indianska musiken. Vals Peruano eller vals criollo är extra stort i Ecuador.

Peru

I Peru är den lokala andinska musiken stark, liksom i Bolivia. Det är stilarna saya, huayno och tuntuna. Andra älskade stilar är cumbia, salsa, merengue och reggaeton. Liksom i Ecuador är inslaget av mestisomusik stor i landets musikutbud. Det finns även starka afro-peruanska musikstilar.

I hela Latinamerika vimlar det av musikstilar och tillhörande danser. Dessa blandas ständigt med varandra och med influenser från bland annat jazz, hiphop och rock. I varje dal eller by finns det lokala danser och musikstilar som har tagit från det gamla och mixat med det nya och blandat in det lokala. Det kännetecknande för den latinamerikanska dansmusiken är att den hela tiden utvecklas, förändras och omvandlas. Så när du har lärt dig den senaste latinamerikanska dansen håller människorna där redan på med något annat.

hikaru